TS Chémia - Názvoslovie anorganickej chémie pre ZŠ

€150.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Výučbová časť žiakom názorným spôsobom vysvetľuje princípy a zásady tvorby názvov a vzorcov chemických zlúčenín

Implementovaný tlačový modul pre ľahkú tvorbu pracovných listov

Učivo je rozdelené na 2 tematické celky - prvý preberá prvky, druhý je venovaný zlúčeninám.

V časti venovanej prvkom sa žiaci okrem názvov a značiek prvkov tiež naučia napr. vyhľadávať prvky v periodickej tabuľke, rozlišovať atómy a molekuly alebo prvky a zlúčeniny.
Časť venovaná zlúčeninám naučí žiakov písať vzorce a odvodzovať názvy zo vzorcov pri najdôležitejších skupinách chemických zlúčenín (halogenidy, oxidy, hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli a i.). Skutočnosť, že v testovej časti žiaci vzorce či názvy nevyberajú z pripravených možností, ale sami ich samostatne zostavujú, robí tento program úplne unikátnym.

Úžitkovú hodnotu programu ďalej zvyšuje implementovaný tlačový modul.

Program oživujú farebné modely molekúl najvýznamnejších zlúčenín.

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.