TS Všeobecný prehľad – otázky, testy, súťaže

€150.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Vzhľadom na obsiahnuté kategórie otázok odporúčame využitie na výučbu slovenského jazyka, dejepisu, zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky

Produkt doplňuje rozsiahly tlačový modul

Na CD takisto objavíte špeciálny tréningový modul, s ktorého pomocou si žiaci veľmi ľahko zapamätajú správne odpovede, čím si behom veľmi krátkej doby rozšíria svoj všeobecný rozhľad na úroveň vyžadovanú pri prijímacích skúškach na gymnázia a ostatné SŠ. Možnosťou nastaviť si okruh i počet otázok sa tento modul veľmi ľahko prispôsobí momentálnym znalostiam žiakov.Obsahová náplň je volená tak, aby sa titul stal ideálnym pomocníkom pri príprave na prijímacie skúšky, ktorých súčasťou je aj obávaný všeobecný prehľad.

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.