iDoctum Matematika - geometrické konštrukcie

€90.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Tematické okruhy:

• Úsečky

• Uhly

• Kruhy

• Trojuholníky

• Štvoruholníky

• Iné útvary

Softvér obsahuje spolu 41 geometrických konštrukcií.

Pomocou tejto znázorňujúcej geometrickej interaktívnej učebnej látky si žiaci dokážu

ľahko osvojiť základné konštrukčné úlohy. Zahŕňa najmä učebnú osnovu základných

škôl, ale dá sa aplikovať aj v stredných školách.

Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť podľa vlastného želania.

Navyše to môže byť užitočný prostriedok aj mimo povinných vyučovacích hodín, napr.

na odborných krúžkoch.
Geometrické konštrukcie:

1.ÚSEČKY

1.1 - Prenášanie úsečiek

1.2 - Os úsečky

1.3 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou kružidla a pravítka

1.4 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou trojuholníka a

pravítka

1.5 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamky

pomocou kružidla a pravítka

1.6 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamky

pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka

1.7 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou

kružidla a pravítka

1.8 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou

pravouhlého trojuholníka a pravítka

1.9 - Rozdelenie úsečky na päť rovnakých častí

2.UHLY

2.1 - Prenášanie uhlov

2.2 - Os uhla

2.3 - Konštrukcia 60 stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka

2.4 - Konštrukcia 30 stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka

2.5 - Konštrukcia 90 stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka

2.6 - Konštrukcia 90 stupňového uhla pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka

2.7 - Konštrukcia 45 stupňového uhla pomocou kružidla,pravítka

2.8 - Konštrukcia 75 stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka

3.KRUHY

3.1 - Konštrukcia kružnice,keď je daný stred a polomer

3.2 - Konštrukcia kružnice,ktorá prechádza tromi danými bodmi

3.3 - Konštrukcia kružnice daného polomeru prechádzajúcej dvomi danými bodmi

3.4 - Konštrukcia dotyčníc kružnice z daného bodu

3.5 - Konštrukcia dotyčnice kružnice v danom bode

3.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku

3.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku

4.TROJUHOLNÍKY

4.1 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho tri strany

4.2 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a príslušný uhol

4.3 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a výška na jednu z týchto strán

4.4 - Konštrukcia trojuholníka,keď je daná jedna jeho strana a dva uhly k nej priľahlé

4.5 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a uhol oproti dlhšej strane

4.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku

4.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku

4.8 - Konštrukcia rovnostranného(pravidelného)trojuholníka

5.ŠTVORUHOLNÍKY

5.1 - Konštrukcia štvorca,keď je daná dľžka jeho strany

5.2 - Konštrukcia štvorca,keď je daná dľžka jeho uhlopriečky

5.3 - Konštrukcia obdľžnika,keď sú dané dľžky jeho strán

6.INÉ ÚTVARY

6.1 - Konštrukcia pravidelného šesťuholníka,keď je daná dľžka jeho strany

6.2 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa osi súmernosti

6.3 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa stredu

6.4 - Posunutie geometrického útvaru v danom smere a v danej vzdialenosti

6.5 - Konštrukcia súčtu dvoch vektorov

6.6 - Konštrukcia rozdielu dvoch vektorov

 

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.