TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu

€180.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Vďaka svojmu grafickému spracovaniu a spôsobu ovládania je veľmi vhodný na výučbu s využitím interaktívnej tabule


Program doplňujú hry a súťaže a obsiahla encyklopédia


Piaty diel obľúbenej edície určenej na výučbu prírodopisu, prírodovedy a prvouky v ZŠ.

Výučbová časť obsahuje informatívne obrazovky venované rastlinám, živočíchom, hubám, nerastom či horninám, s ktorými sa vo voľnej prírode stretávame najčastejšie.

Nájdeme tu celkovo päť častí: Lesy, Lúky a pasienky, Polia a medze, Vody a ich okolie, Horniny a nerasty.

Každá časť sa ďalej rozdeľuje na podkapitoly (napr. Listnaté stromy a kry, Huby, Lesné byliny a i.).

Titul taktiež obsahuje rad testov, súťaží a hier, v ktorých si deti zábavnou formou preveria a upevnia získané vedomosti. Deti budú súťažiť v spoznávaní podľa kresby či fotografie, zaraďovať organizmy do ich prirodzeného životného prostredia a do systému, alebo hľadať organizmy, ktoré logicky nepatria medzi ostatné. Nechýba pexeso, obrázkové loto ani vedomostný kvíz.

Program doplňuje encyklopédia, ktorá obsahuje všetky rastliny, živočíchy, huby, horniny a nerasty použité v programe. Spestrujú ju fotografie a ilustrácie.

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.