TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby

€150.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Titul je určený na výučbu prírodovedy a prvouky, ale plne ho využijú aj žiaci 2. stupňa ZŠ počas hodín prírodopisu.

Výučbová časť obsahuje 482 interaktívnych obrazoviek rozdelených do 19 kapitol (rozmanitosť prírodnín, prírodné spoločenstvá, stavba tela rastliny, výživa a dýchanie rastlín, rastliny jednoročné, dvojročné a trváce, kultúrne a plané rastliny, obilniny, buriny, jarné byliny, lúčne, vodné a záhradné rastliny, liečivé a jedovaté rastliny, ihličnaté a listnaté stromy a kre, huby a ďalšie), nácviková časť obsahuje, opäť v 19 kapitolách, 293 obrazoviek s úlohami.

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.