iDoctum Biológia - Ľudské telo

€90.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Moderné informačné prostriedky, interaktívne a digitálne učebné pomôcky poskytujú jedinečnú možnosť, aby sa žiaci obohatili o nové poznatky a získali náhľad do takého sveta, ktorý je tradičným spôsobom ťažko demonštrovateľný.

Pomocou tohto výukového interaktívneho programu sa môžu žiaci oboznámiť s funkciami ľudského tela a pochopiť súvislosti orgánov. 3-D animácie pomáhajú učiteľom, aby učebné látky prezentovali kreatívnym spôsobom a aby spestrili vyučovacie hodiny. Tento program je pomôckou aj pri ukážke takých procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné (napr.: nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca).
Tematické okruhy:

• Stavba ľudského tela
• Koža
• Pohybová sústava
• Tráviaca sústava
• Dýchacia sústava
• Obehová sústava
• Vylučovacia sústava
• Zmyslové orgány
• Hormonálna sústava
• Rozmnožovanie
Ciele programu:

• Získavanie informácií, komunikácia, spoznávanie.
• Skúmanie jednotlivých sústav, analýza jednotlivých procesov.
• Sledovanie nadväznosti procesov.
• Skúmanie a vysvetlenie podobností a rozdielností sústav a podsústav.
• Interpretácia obrázkov a animácií.

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.