Začíname so slovenčinou - Môj prvý šlabikár

€120.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Začíname so slovenčinou - môj prvý šlabikár je multimediálny titul venovaný všetkým predškolákom a prvákom. Program je vhodný aj pre dyslektikov. Výnimočnosť tohto šlabikára spočíva v tom, že rozpráva. Vyniká krásnou grafikou, intuitívnym ovládaním, kvalitným nahovorením, originálnymi básničkami a interaktivitou. Veku detí je prispôsobené ovládanie, obsah i forma. Mimoriadnu úlohu zohrávajú rôzne motivačné prvky. Deti si môžu zvoliť vlastné individuálne tempo učenia, pri ktorom je eliminovaný akýkoľvek stres. Významným motivačným prvkom sú deťom blízke rozprávkové postavy, ktoré malému užívateľovi sprostredkujú spätnú väzbu a informujú ho o správnosti riešenia. Celým CD deti sprevádza roztomilý škriatok Abeceda. Ak bude dieťa šikovné, možno sa objaví aj rozprávková víla, ktorá mu ponúkne zaujímavú odmenu. Toto všetko prispieva k efektívnemu nácviku čítania.

V prvej časti v šlabikári sú preberané jednotlivé písmená v poradí podľa platných učebných osnov. Každé písmeno (veľké i malé, tlačené i písané) je vzorovo predpísané. Ku každému písmenu je uvedených niekoľko sprievodných obrázkov, motivačná básnička a jednoduchá hra na precvičenie preberaného písmena.

V časti „prváčik“ je pre deti pripravený celý rad zábavných úloh, napr. vyberajú názvy obrázkov, dopĺňajú chýbajúce písmená a slabiky do slov.

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.