iDoctum Zemepis - Vzdušný obal

€90.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Farebné animácie uľahčia predstaviť si zemepisné javy. Kresby, vývojové diagramy a prierezy zobrazujú podstatné súvislosti. Fotografie prezentujú učivo v skutočnom zemepisnom prostredí, a tým sa zvyšuje praktická používateľnosť nadobudnutých poznatkov. Interaktívne animácie výborne motivujú žiakov. Obsahuje 12 interaktívnych animácií, znázorňujú napr. vplyv studených a teplých frontov, tvorenie sa oblakov, premeny počasia. Demonštrujú dopad slnečných lúčov na povrch Zeme, vplyv otepľovania sa ovzdušia na vegetáciu.
Tematické okruhy:

• Konvekčné tvorenie sa zrážok
• Horopisné tvorenie sa zrážok
• Frontálne tvorenie sa zrážok
• Zemská atmosféra I. – II.
• Dážď tropického lesa – monsún
• Uhol dopadajúcich slnečných lúčov I – II.
• Účinky globálneho otepľovania sa ovzdušia
• Materiál povrchu
• Otepľovanie ovzdušia
• Štruktúra atmosféry
• Skleníkový efekt
• Bez skleníkového efektu
• Mierne zemepisné pásmo, monsúnové počasie – leto
• Mierne zemepisné pásmo, monsúnové počasie – zima
Výhody interaktívnej učebnej látky:

Vysvetľuje žiakom javy ich obklopujúcej prírody, procesy živej a neživej prírody, vplyv rozvoja prírody na spoločnosť a opačne. Žiaci sa naučia interpretovať javy a procesy ako komplexný systém. Uvedomia si, že Zem je ucelená sústava, preto riešenie spoločenskohospodárskych
problémov a problémov prostredia si vyžaduje spojenie vedy a techniky, politických i hospodárskych činiteľov.

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.