TS Slovenský jazyk 2 - Opakovanie gramatiky a literatúry

€150.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Titul TS Slovenský jazyk 2 - Opakovanie gramatiky a literatúry je predovšetkým určený pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ. Tento produkt svojim obsahom kompletne pokrýva učivo základnej školy. Je totiž mimoriadne vhodný nielen na priebežné opakovanie učiva, ale vyučujúci ho využijú i na skvalitnenie prípravy svojich žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy.

Tento výučbový titul je multiplatformný. Je teda určený nielen na prácu v počítačových učebniach, ale i na každodenné využitie v prezentačnom vyučovaní s využitím projektora a interaktívnej tabule. Dá sa používať na počítačoch s OS MS Windows, Linux alebo Mac OS 9 a X (Apple).

Obsahuje 1 800 rozmanitých úloh, ktoré sú rozdelené do nasledujúcich 6 oblastí: Pravopis, Tvorenie a význam slov, Tvaroslovie, Skladba, Literatúra a Súhrnné testy.

Okrem klasických testových otázok sú napr. zaradené úlohy na doplňovanie vybraných pravopisných javov, radenie do dvojíc, určovanie gramatických kategórií, priraďovacie úlohy, práca s literárnymi ukážkami...

Pri vývoji tohto titulu sme sa snažili o to, aby bol program schopný pripraviť žiakov mimoriadne efektívnym spôsobom na úspešné zloženie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka na všetkých typoch stredných škôl. Svojim obsahom a rozsahom CD kompletne pokrýva učivo, ktorého zvládnutie je na úspešné zloženie prijímacej skúšky veľmi potrebné.

Prácu s programom spríjemňuje nahovorenie titulu, vkusná grafika, animácie i sprievodné ilustračné fotografie.

Program dopĺňajú pracovné listy, ktoré sú veľmi obľúbenou pomôckou hlavne medzi vyučujúcimi. K dispozícii je 120 pracovných listov určených na vyplnenie a pre jednoduchú kontrolu je samozrejme pripravený i variant s doplnenými odpoveďami.

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.