iDoctum Fyzika - mechanika

€90.00
Opýtaj sa viac o tomto tovare

Pomáha

lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj

žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme

demonštrovať rozličné fyzické javy a uskutočňovať rôzne merania. Môžeme

nimi znázorňovať zložité fyzické pojmy, previesť merania, výsledky zhrnúť do

tabuľky, z výsledkov meraní vyhotoviť grafy.Tematické okruhy:

• Rovnomerný priamočiary pohyb

• Súradnicová sústava

• Rovnomerne premenný priamočiary pohyb

• Rovnomerný krúživý pohyb

• Štruktúra pohybov

• Oscilačný pohyb I.

• Oscilačný pohyb II.

• Vlnivý pohyb I.

• Vlnivý pohyb II.

• Tepelný pohybRozvíjané schopnosti:

- Spoznanie špecifickosti prírodovedeckého myslenia a podstatných poznávacích

metód.
- Výstižné používanie odborných výrazov slovom a písmom. - Komplexné používanie prírodovedných, matematických, digitálnych schopností a

kompetencií materinského jazyka.
- Skúšanie vlastností pohybov pomocou interaktívnych modelov.

- Interpretácia termodynamických javov pomocou modelu.

 

Nákupný košík

Tvoj košík je prázdny.